www.wodnbp.edu.pl

Każda dorosła osoba jest w pełni odpowiedzialna za swoje życie i swoje wybory. Dlaczego zatem część osób jest niezadowolona z własnego życia? Niekiedy okazuje się, że postępujemy niezgodnie z własnymi przekonaniami i wybieramy ścieżkę, która nie do końca nam odpowiada. Często sugerujemy się wyborami innych. Bez wątpienia znaczącą rolę w naszym życiu odgrywają rodzice.

To właśnie od nich uczymy się co jest dobre, a co złe. Niektórzy przez całe życie zdają się powierzać swój los w ręce rodziców. Pomimo że chcą oni dla nas jak najlepiej, nie zawsze wiedzą, co tak naprawdę potrzebujemy. Z tego powodu powinniśmy dążyć do jak najszybszego usamodzielnienia.

Niekoniecznie dotyczy ono usamodzielnienia finansowego. Znacznie ważniejsze jest wzięcie pełnej odpowiedzialności za własne życie. Co to oznacza? To my w oparciu o własne przekonania i doświadczenia wybieramy karierę zawodową, partnera życiowego. Często postępujemy wbrew woli wielu najbliższych osób, jednak będąc przekonanym co do własnego wyboru, zyskamy satysfakcję oraz niezależność.