System monitorowania pojazdów to dziś narzędzie coraz bardziej powszechne wśród osób zarządzających flotami samochodowymi. Niesie bowiem za sobą wiele korzyści, oszczędzając m.in.

pieniądze czy czas, dzięki czemu znacznie ułatwia pracę. Tego typu systemy zbierają również mnóstwo danych, które jednak potem trzeba jeszcze umieć wykorzystać. Znacznie łatwiej jest z takim systemem zaplanować trasę, ale przecież to nie wszystko, bo mamy do dyspozycji sporą liczbę informacji zebranych przez system, które niekoniecznie w tym planowaniu się przydadzą.

Mowa tutaj na przykład o danych pozwalających określić styl jazdy danego kierowcy, dzięki czemu przedsiębiorca ma pełny podgląd tego, w jaki sposób wykorzystywane są samochody firmowe i czy kierowcy jeżdżą ekonomicznie. Jeśli widoczne są pewne błędy i nadużycia to można wtedy doszkolić danego kierowcę, na czym skorzysta zarówno on sam, jak i firma. System monitoruje również m.

in. zużycie paliwa, które pozostaje jednym z najważniejszych czynników decydujących o ostatecznych kosztach eksploatacji samochodu, dzięki czemu można określić, czy w przypadku zbyt dużego zużycia paliwa błąd leży po stronie samochodu, czy też po stronie kierowcy. Wszystko to sprawia, że dążymy do jak najbardziej efektywnego wykorzystania firmowych czterech kółek, by praca mogła być wykonywana sprawnie i wydajnie.

Ale aby rzeczywiście móc do tego dążyć to musimy najpierw wiedzieć, w jaki sposób wszystkie te zbierane przez system dane wykorzystywać.