Zasiłek opiekuńczy – kto może go otrzymać?

Od początku ubiegłego roku znacznie zmieniły się zasady przyznawania świadczeń na opiekę nad chorą osobą. Obowiązujące przez długie lata zasiłek pielęgnacyjny został zastąpiony przez zasiłek opiekuńczy. Wraz z tą zmianą, modyfikacji uległa również lista osób, które mogą ubiegać sie o takie świadczenie.

Kto więc obecnie jest do niego uprawniony? Możliwość otrzymania zasiłku opiekuńczego dotyczy głównie osób obciążonych obowiązkiem alimentacyjnym oraz takich, które zmuszone były zrezygnować z pracy, czyli często właśnie opiekunom osób starszych. Aby dostać świadczenie musimy spełnić również pewne kryteria finansowe – dochód na jedną osobę w naszej rodzinie nie może przekraczać pewnego poziomu określonego w przepisach prawnych. Jego wysokość zależy m.

in. od tego czy mamy dziecko z orzeczeniem o niepełnosprawności. Istotnym jest również fakt, że o zasiłek możemy ubiegać się wówczas, gdy nie ma innej osoby (bliższej), która może opiekować się starszą osobą.

Opiekun i podopieczny muszą też mieszkać razem.