Od początku ubiegłego roku znacznie zmieniły się zasady przyznawania świadczeń na opiekę nad chorą osobą. Obowiązujące przez długie lata zasiłek pielęgnacyjny został zastąpiony przez zasiłek opiekuńczy. Wraz z tą zmianą, modyfikacji uległa również lista osób, które mogą ubiegać sie o takie świadczenie.

Kto więc obecnie jest do niego uprawniony? Możliwość otrzymania zasiłku opiekuńczego dotyczy głównie osób obciążonych obowiązkiem alimentacyjnym oraz takich, które zmuszone były zrezygnować z pracy, czyli często właśnie opiekunom osób starszych. Aby dostać świadczenie musimy spełnić również pewne kryteria finansowe – dochód na jedną osobę w naszej rodzinie nie może przekraczać pewnego poziomu określonego w przepisach prawnych. Jego wysokość zależy m.

in. od tego czy mamy dziecko z orzeczeniem o niepełnosprawności. Istotnym jest również fakt, że o zasiłek możemy ubiegać się wówczas, gdy nie ma innej osoby (bliższej), która może opiekować się starszą osobą.

Opiekun i podopieczny muszą też mieszkać razem.