Decydując się na formę wakacji opierającą się na turystyce morskiej warto zastanowić się najpierw, jaki rodzaj podróży nas interesuje.

Okazuje się bowiem, że wystarczy wybrać środek morskiego transportu, gdyż istnieje jeszcze wiele innych kryteriów, które należy przeanalizować.

Wielu turystów nie zdaje sobie sprawy, że turystyka morska w przeciwieństwie do lądowej ma swoje głębsze znaczenie i posługuje się ściśle określonymi kryteriami, według których dokonuje się wyboru swojego pobytu.

Rozwój turystyki typowo wycieczkowej miał ogromny wpływ na wyszczególnienie tych punktów, aby usprawnić pracę nie tylko biur podróży, ale także wszystkim jednostkom dbającym o nasze bezpieczeństwo na morzu.

Do podstawowych kryteriów należy określenie czasu planowanej wyprawy, która w morskim świecie określana jest według dwóch podziałów.

A mianowicie krótkookresowa, która nie przekracza siedmiu dni oraz długookresowa trwająca więcej niż siedem dni na morzu, a jej czas może wynosić nawet rok.