www.brukarstwo-bratbruk.pl

Przemysł w dużej mierze polega na tym, że zasoby przyrody przerabiane są produkty, które mają służyć ludziom w codziennym życiu. Niestety, choć bez wątpienia na chwilę obecną służyć to nam, jako konsumentom, to zdecydowanie nie służy to naturalnemu środowisku.

Z każdym rokiem zwiększa się siła nabywcza i potrzeby konsumenckie, dlatego też przemysł rozwija się coraz bardziej. Poprzez przemysł i jego efekty uboczne powstają substancje takie jak dwutlenek węgla, tlenek azotu czy pył.

Wszystkie z nich mają negatywny wpływ na ludzkie zdrowie oraz ziemską atmosferę. Mają swój udział chociażby w powstawaniu smogów czy wzmocnieniu efektu cieplarnianego, który w ostateczności może doprowadzić do globalnego ocieplenia.

Na szczęście coraz częściej przemysł jest regulowany przez ustawy międzynarodowe. Polska, poprzez swoją akcesję do Unii Europejskiej, musiała dostosowania się to tamtejszych norm, a polskie fabryki czy kopalnie zostały przebudowane tak, aby spełniać wszelkie wymogi.

Dzięki temu zmniejsza się liczba powstających zanieczyszczeń i substancji szkodliwych zdrowiu oraz środowisku.