Choroba bliskiej osoby starszej to nie tylko konieczność sprawowania opieki nad członkiem rodziny, ale również dużo obciążenie finansowe. Opiekunowie mają jednak prawo do skorzystania z zasiłku opiekuńczego oraz do refundacji niektórych wyrobów medycznych z Nardowego Funduszu Zdrowia. Kto ma do niej prawo? Z prawa do refundacji może skorzystać każdy chory ubezpieczonych na zasadach opisanych w ustawie o ubezpieczeniu w NFZ.

Wyrobami podlegającymi refundacji są m.in. wyroby ortopedyczne oraz środki chłonne dla osób, które mają problemy z trzymaniem moczu.

W przypadku tych drugich chory ma prawo do dokonania refundowanego zakupu 60 sztuk środków chłonnych, jednak przy 30% odpłatności. Należy jednak pamiętać, że koszt tego typu wyrobów nie może przekroczyć 90 złotych. W przeciwnym razie nadwyżkę cenową samodzielnie pokrywa kupujący.

W przypadku innych refundowanych wyrobów schemat refundacji i ubiegania się o nie są bardzo podobne. Szczegółowe informacje można znaleźć w rozporządzeniu Ministra Zdrowia dotyczącego refundacji wyrobów medycznych.