Przemysł, w szczególnie w ten uznawany jako ciężki czy też wydobywniczy, często mają negatywny wpływ na nasze naturalne środowisko. Choć jego wytwory bez wątpienia mają kolosalne znaczenie i ułatwiają ludzkie życie, to mogą niszczyć kulę ziemską.

Na szczęście na redukowanie negatywnego wpływu działa gałąź przemysłu nazywana recyklingiem. Sama nazwa recyklingu pochodzi od brytyjskiego słowa „recycle” czyli „ponownie zwracać do obiegu”.

Polega on na przetwarzaniu surowców wtórnych i ich powtórnym wykorzystaniu, dzięki czemu oszczędzane są naturalne zasoby ziemskie. Recykling jest również bardzo ważny, ponieważ ogranicza liczbę odpadów na wysypiskach, a jednocześnie pozwala oszczędzać także energię.

Podstawą recyklingu jest segregowanie odpadów w gospodarstwach domowych. Wszelkie odpadki powinny być dzielone w domu według odpowiednich kryteriów i wyrzucane do oznakowanych w szczególny sposób pojemników.

Odpady te najczęściej powinniśmy dzielić według czterech grup: metal, szkło, plastik i papier. Dzięki takiemu prostemu zabiegowi każdy z nas może przyczynić się do ochrony ziemskiego środowiska i do zmniejszenia negatywnych efektów przemysłu.