Przemysły „inne”

Wszyscy potrafimy wymienić podstawowe gałęzie gospodarki. Najpierw o ich istnieniu uczymy się w szkole, potem w dorosłym życiu dowiadujemy się o ich wytwórstwie w praktyce.

Wymieniamy najczęściej przemysł spożywczy, chemiczny czy elektromechaniczny itp. Niewielu z nas jednak zdaje sobie sprawę, że poza tymi najbardziej znanymi istnieją takie gałęzie przemysłu, z którymi nie spotykamy się na co dzień lub nie potrafimy ich podpiąć pod żadną grupę.

Do takich należą najczęściej formy produkcji przedmiotów niszowych, o stosunkowo małym stopniu utylitarności przez społeczeństwo. Mowa tu o wytwarzaniu instrumentów muzycznych, zabawek, galanterii czy też o przemyśle paszowym oraz poligraficznym.

Strunowe instrumenty tworzone ręcznie powstają w zakładach lutniczych, które produkują je na bardzo małą, w stosunku do innych dziedzin życia, skalę. Wykonywana chałupniczo galanteria, najczęściej skórzana, to już bardzo rzadkie przypadki, choć przez niektórych niezwykle cenione.

Przemysł poligraficzny obejmuje natomiast zagadnienia związane z drukiem oraz powstawaniem wszelkich publikacji i mimo, wydawałoby się, szerokiej i częstej obecności w naszym życiu wciąż stanowi bardzo niewielki odsetek produkowanych artykułów.