Górnictwo, bo w taki sposób nazywamy także gałąź przemysłu węglowego, to budząca wiele kontrowersji oraz stanowiąca realne zagrożenie życia ludzkiego praca. Jak każdy rodzaj przemysłu bazuje na zasobach przyrody, przetwarza je i dostosowuje do potrzeb ludzi na wielką skalę. Górnictwo stanowi tu działalność obejmującą wydobycie oraz wzbogacenie surowców kopalnych oraz zastosowanie do dalszej produkcji lub jako gotowy produkt.

Miejsca wydobycie materiałów nazywa się kopalniami i dzieli się je na odkrywkowe, głębinowe oraz otworowe. Najczęściej pozyskiwanymi są boksyty, rudy żelaza, magnez, miedz, ołów, srebro, diamenty, platyna, sól, węgiel oraz złoto, a także ropa naftowa i gaz ziemny. W Polsce przemysł węglowy rozwija się na Śląsku.

Uprawianie zawodu górnika wiąże się z korzystnymi świadczeniami emerytalnymi oraz wyższymi pensjami, które spotkać można w gospodarce. Głównym powodem jest duże ryzyko zachorowań oraz nagłej śmierci. Pracujący w kopalniach są ciągle narażeni na niebezpieczne dla zdrowia substancje, natomiast katastrofy górnicze są może rzadkością, ale jednak pochłaniają dziesiątki ofiar.