www.projekty-iz.pl

Jest wiele gałęzi i podgałęzi przemysłu, jednak najbliższą nam w codziennym życiu jest niewątpliwe przemysł lekki. Zajmuje się on produkcją artykułów używanych na co dzień przez ogromną część społeczeństwa bez względu na wiek, zawód czy szerokość geograficzną.

Obejmuje produkcję artykułów spożywczych, odzieży oraz innych wyrobów tekstylnych, a także przedmioty szklane, ceramiczne oraz skórzane. Dużą część przemysłu lekkiego zajmuje produkcja tekstyliów.

Zapewnia przetwórstwo przede wszystkim tkanin, włókien oraz dzianin. Głównym ośrodkiem włókienniczym w Polsce jest miasto Łódź.

Częścią przemysłu lekkiego jest także przemysł odzieżowy (w tym skórzany). Zaspokaja on wciąż zmieniające oblicze zapotrzebowanie na ubrania.

Ulega największym fluktuacjom w obrębie przemysłu lekkiego ze względu na zmieniającą się modę, poziom życia zarówno materialny, jak i kulturalny. W dzisiejszych czasach charakteryzuje go duży stopień mechanizacji.

Przemysł spożywczy natomiast odpowiedzialny jest za zaopatrywanie społeczeństwa w produkty mięsne, mleczne, piekarnicze, roślinne, alkoholowe oraz wiele innych.