wizausa.pl

Przemysł elektromaszynowi stanowi w dzisiejszych czasach najbardziej dochodowy dział przemysłu. Jego rozwinięcie wymaga, co prawda, ogromnego kapitału liczonego w milionach dolarów, ale finansowe korzyści z jego funkcjonowania są wymierne. Poza kapitałem, do rozwoju przemysłu elektromaszynowego potrzeba jest innowacyjność techniczna, czyli myśl i pomysłowość wysoko wykwalifikowanych pracowników. Ze względu na powyższe cechy przemysł elektromaszynowy, szczególnie w niektórych swoich odsłonach, ma szansę rozwijać się poważnie tylko w krajach bogatych i wysoko rozwiniętych pod względem technologicznym oraz przemysłowym. Jego kondycja jest więc wskaźnikiem rozwoju gospodarczego kraju.

Niektóre Państwa wyspecjalizowały się także w ramach konkretnych jego dziedzin. Na przykład Japonia stanowi najważniejszy ośrodek sprzętu elektronicznego oraz produkcji samochodów, natomiast Szwajcaria wytwarza najlepsze urządzenia precyzyjne, jak np. zegarki. Tradycyjny podział pokazuje, że do gałęzi przemysłu elektromaszynowego zaliczamy przemysł metalowy, maszynowy, precyzyjny, środków transportu oraz elektrotechniczny wraz z elektroniczny. Do najbardziej rozwiniętych pod względem ekonomicznym oraz produkcyjnym należą przemysł samochodowy, silników elektrycznych, instalacji oraz maszyn, a także urządzeń elektronicznych.