Przemysł chemii nieorganicznej wykorzystuje takie surowce jak: siarka, sole czy składniki powietrza. Reakcje chemiczne zachodzą codziennie nie tylko w zakładach chemicznych, chociaż te mają cel i finalnie produkt w przeciwieństwie do tych spotykanych w życiu codziennym. Związki zachodzące między pierwiastkami są bardzo ważne dzięki nim są przeprowadzane różne badania w różnych gałęziach przemysłu chemicznego.

Każdy kraj ma swoje surowce naturalne i swoją produkcję, każdy też chce być samowystarczalny, by nie korzystać z produktów eksportowanych z innych krajów. Te najbardziej rozwinięte to: Japonia, Kanada, Stany Zjednoczone, Niemcy, Wielka Brytania, Rosja, ale również Polska. Żaden kraj nie ma fizycznie wpływu na to, jakie występują surowce, ale ma wpływ na ich odnawialność dzięki zastosowaniu odpowiednich procedur i właśnie, dlatego coraz większą uwagę zwraca się ku ekologii i unowocześnianiu zakładów przemysłowych oczywiście ważny jest nie tylko zysk, ale również ludzie i środowisko, w którym żyją.