Z wielu negatywnych skutków, jakie przynosi przemysł gospodarczy, możliwe, że to zanieczyszczenie powietrza jest najgroźniejsze.

Wszyscy nim oddychamy i wdychamy tym samym toksyczne i szkodliwe substancje.

Na zanieczyszczenie powietrza wpływ mają wszystkie substancje gazowe znajdujące się w atmosferze w zawartości znacząco odbiegającej od ich średniej.

Bardzo często są to efekty uboczne produkcji przemysłowej.

Przy zanieczyszczeniu powietrza istnieje jeden olbrzymi problem – tak naprawdę bardzo ciężko skierować powstające pyły czy odpady w jedno miejsce, zamiast tego rozprzestrzeniają się one na ogromnych terytoriach.

Największy źródłem emisji szkodliwych substancji są przemysły ciepłownicze, elektromagnetyczne i metalurgiczne.

Zanieczyszczenia powietrza, skumulowane na jednym obszarze, mogą doprowadzić do bardzo poważnych chorób, nie tylko układu oddechowego, ale także chorób skóry.

Tworzyć się może także smog, będący połączeniem zanieczyszczeń znajdujących się w powietrzu i naturalnych, ale niekorzystnych warunków atmosferycznych.