Na rynku dostępnych jest wiele urządzeń, które można zaliczyć do grupy koparek. Jednym z najbardziej nietypowych urządzeń są koparki zgarniakowe linowe. Zupełnie nie przypominają one koparek gąsienicowych, które są najpopularniejszym reprezentantem tej klasy maszyn. W jaki sposób działają i jak wyglądają koparki zgarniakowe linowe? Urządzenie tego typu działa w oparciu o system lin, które poruszają czerpakiem.

Ten umieszczony jest na wysięgniku. Liny są poruszane przez napęd koparki. Taki układ pozwala na to, by koparkę można było łatwo rozmontować i zmontować ponownie. W praktyce stosuje się właśnie takie rozwiązanie.

Duże koparki zgarniakowe linowe są rozkładane po wykonanej pracy i transportowane na kolejne miejsce. Tam montuje się je od nowa. Metoda ta nie dotyczy wszystkich koparek zgarniakowych linowych. Maszyna tego typu jest najczęściej wykorzystywane do pozyskiwania piasku.

Modele o mniejszych wymiarach biorą natomiast udział w budowie dróg czy portów.