www.htgra.pl

Przemysł, choć jego roli w życiu ludzi nie sposób nawet przecenić, często przynosi negatywne efekty dla otaczającej nas przyrody. Właśnie z tego powodu coraz częściej mówi się o zasadach prawidłowej gospodarki środowiskowymi zasobami i ochronie ludzkiego zdrowia.

Przede wszystkim należy oszczędzać surowce. Planeta ziemska nie jest studnią bez dna i takie zasoby jak węgiel czy ropa naftowa muszą się wcześniej czy później wyczerpać.

Dlatego tak ważne jest poszukiwanie alternatyw takich jak energia pozyskiwana dzięki wiatrom czy wodzie. Bardzo ważne są urządzenia filtrujące w fabrykach i pracowniach, które zmniejszają wydzielane zanieczyszczenia.

Do tego wszystkiego dochodzi recykling, czyli ponowne przetwarzanie surowców wtórnych. Pomóc może zresztą każdy z nas.

Wystarczy ograniczać energię, z której my korzystamy, zarówno tę elektryczną jak i wodną. Ochrona środowiska może, a wręcz powinna zacząć się od każdego pojedynczego gospodarstwa domowego, gdzie zużycie wody będzie ograniczone, a śmieci posegregowane.