Olaf

Jaworki

Kolejna mała wieś, ale o wielkim potencjale turystycznym to Jaworki. Leżą one ledwie kilka kilometrów